-10%
Κατόπιν παραγγελίας (παράδοση σε 15-20 ημέρες)

Lightweight Mito Pink Stroller With Footmuff

Lightweight Mito Pink stroller with footmuff.

136.80

Κατόπιν παραγγελίας (παράδοση σε 15-20 ημέρες)

Bebe Stars

Lightweight Mito Pink Stroller with Footmuff


Lightweight aluminium frame
A large canopy for extra sun protection with a double window that allows monitoring the baby
Practical case on the back of the canopy
Cup holder
Multiple-position seat
Removable front safety bar
2-position footrest
Winter footmuff
Large storage basket
Automatic wheel lock
Special braking system activated a simple push
Suspensions on the rear wheels
Suitable from birth
EN 1888 European specifications

Κατασκευαστής