Κατόπιν παραγγελίας (παράδοση σε 15-20 ημέρες)

Stokke Tripp Trapp® Set For Newborns Grey

Brings newborns close to the family table!

104.00

Κατόπιν παραγγελίας (παράδοση σε 15-20 ημέρες)

SKU: 526101 Categories: , ,

Stokke

Set for Newborns Grey

It is designed to strengthen the bond between family members from the beginning. Comfortable and ergonomic, it relaxes newborns and brings them close to the table. Now with two recline positions and excellent foot support, your toddler will feel like he/she in a nest! This will enhance eye contact and interaction with the environment. The newborn set is safe and easy to use, and can be easily attached and removed from the Tripp Trapp® chair. The red and green markers will tell you if it is properly positioned.

Features:

  • Enables you to use the Tripp Trapp chair from birth
  • 5 point belts and soft shoulder pads for greater comfort
  • Reclination can be easily adjusted with one hand only
  • Suitable from birth up to 9 kg
  • Fits all Tripp Trapp® chairs from May 2003 onwards
Κατασκευαστής